Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Someren

Someren

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie52,5%
BPolitieke participatie46,6%
CWoonomgeving57,8%
DVeiligheid62,0%
EOnderwijs58,8%
FGezondheid61,4%
GKunst en cultuur29,7%
HEconomische participatie57,6%
AMaatschappelijke participatie52,5%
BPolitieke participatie46,6%
CWoonomgeving57,8%
DVeiligheid62,0%
EOnderwijs58,8%
FGezondheid61,4%
GKunst en cultuur29,7%
HEconomische participatie57,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem50,7%
BWater62,5%
CAfval en grondstoffen56,6%
DEnergie23,7%
ENatuur en landschap31,9%
FHinder en calamiteiten67,6%
GLucht38,8%
ABodem50,7%
BWater62,5%
CAfval en grondstoffen56,6%
DEnergie23,7%
ENatuur en landschap31,9%
FHinder en calamiteiten67,6%
GLucht38,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen53,2%
BArbeid51,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid23,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,4%
EKennis39,2%
AConcurrentievermogen53,2%
BArbeid51,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid23,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,4%
EKennis39,2%