Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Tilburg

Tilburg

Grote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van meer dan 100.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie39,0%
BPolitieke participatie39,4%
CWoonomgeving59,9%
DVeiligheid27,3%
EOnderwijs55,7%
FGezondheid48,7%
GKunst en cultuur46,9%
HEconomische participatie27,5%
AMaatschappelijke participatie39,0%
BPolitieke participatie39,4%
CWoonomgeving59,9%
DVeiligheid27,3%
EOnderwijs55,7%
FGezondheid48,7%
GKunst en cultuur46,9%
HEconomische participatie27,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem24,6%
BWater43,5%
CAfval en grondstoffen50,3%
DEnergie50,6%
ENatuur en landschap51,5%
FHinder en calamiteiten39,6%
GLucht63,4%
ABodem24,6%
BWater43,5%
CAfval en grondstoffen50,3%
DEnergie50,6%
ENatuur en landschap51,5%
FHinder en calamiteiten39,6%
GLucht63,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen49,3%
BArbeid57,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden32,4%
EKennis54,6%
AConcurrentievermogen49,3%
BArbeid57,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden32,4%
EKennis54,6%