Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Valkenswaard

Valkenswaard

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie47,7%
BPolitieke participatie44,3%
CWoonomgeving69,7%
DVeiligheid52,0%
EOnderwijs62,2%
FGezondheid50,3%
GKunst en cultuur40,6%
HEconomische participatie44,5%
AMaatschappelijke participatie47,7%
BPolitieke participatie44,3%
CWoonomgeving69,7%
DVeiligheid52,0%
EOnderwijs62,2%
FGezondheid50,3%
GKunst en cultuur40,6%
HEconomische participatie44,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem48,3%
BWater79,2%
CAfval en grondstoffen35,9%
DEnergie35,0%
ENatuur en landschap66,1%
FHinder en calamiteiten57,5%
GLucht57,7%
ABodem48,3%
BWater79,2%
CAfval en grondstoffen35,9%
DEnergie35,0%
ENatuur en landschap66,1%
FHinder en calamiteiten57,5%
GLucht57,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen53,9%
BArbeid43,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid34,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden53,1%
EKennis43,2%
AConcurrentievermogen53,9%
BArbeid43,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid34,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden53,1%
EKennis43,2%