Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Veldhoven

Veldhoven

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie45,3%
BPolitieke participatie43,7%
CWoonomgeving61,7%
DVeiligheid61,4%
EOnderwijs46,4%
FGezondheid59,0%
GKunst en cultuur30,8%
HEconomische participatie53,5%
AMaatschappelijke participatie45,3%
BPolitieke participatie43,7%
CWoonomgeving61,7%
DVeiligheid61,4%
EOnderwijs46,4%
FGezondheid59,0%
GKunst en cultuur30,8%
HEconomische participatie53,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem31,2%
BWater69,8%
CAfval en grondstoffen54,7%
DEnergie37,1%
ENatuur en landschap46,5%
FHinder en calamiteiten51,8%
GLucht62,2%
ABodem31,2%
BWater69,8%
CAfval en grondstoffen54,7%
DEnergie37,1%
ENatuur en landschap46,5%
FHinder en calamiteiten51,8%
GLucht62,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen62,8%
BArbeid58,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid33,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden51,3%
EKennis51,0%
AConcurrentievermogen62,8%
BArbeid58,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid33,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden51,3%
EKennis51,0%