Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Vught

Vught

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie53,6%
BPolitieke participatie52,8%
CWoonomgeving66,5%
DVeiligheid53,9%
EOnderwijs59,3%
FGezondheid52,7%
GKunst en cultuur53,7%
HEconomische participatie55,9%
AMaatschappelijke participatie53,6%
BPolitieke participatie52,8%
CWoonomgeving66,5%
DVeiligheid53,9%
EOnderwijs59,3%
FGezondheid52,7%
GKunst en cultuur53,7%
HEconomische participatie55,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem42,5%
BWater64,9%
CAfval en grondstoffen61,6%
DEnergie38,8%
ENatuur en landschap69,5%
FHinder en calamiteiten54,4%
GLucht60,4%
ABodem42,5%
BWater64,9%
CAfval en grondstoffen61,6%
DEnergie38,8%
ENatuur en landschap69,5%
FHinder en calamiteiten54,4%
GLucht60,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid50,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid55,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,1%
EKennis52,2%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid50,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid55,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,1%
EKennis52,2%