Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Werkendam

Werkendam

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie51,5%
BPolitieke participatie48,4%
CWoonomgeving60,1%
DVeiligheid61,4%
EOnderwijs54,0%
FGezondheid60,3%
GKunst en cultuur29,6%
HEconomische participatie64,2%
AMaatschappelijke participatie51,5%
BPolitieke participatie48,4%
CWoonomgeving60,1%
DVeiligheid61,4%
EOnderwijs54,0%
FGezondheid60,3%
GKunst en cultuur29,6%
HEconomische participatie64,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem70,5%
BWater61,7%
CAfval en grondstoffen52,4%
DEnergie32,5%
ENatuur en landschap55,4%
FHinder en calamiteiten74,9%
GLucht36,6%
ABodem70,5%
BWater61,7%
CAfval en grondstoffen52,4%
DEnergie32,5%
ENatuur en landschap55,4%
FHinder en calamiteiten74,9%
GLucht36,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen44,3%
BArbeid53,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid30,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,5%
EKennis37,5%
AConcurrentievermogen44,3%
BArbeid53,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid30,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,5%
EKennis37,5%