Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Woensdrecht

Woensdrecht

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie41,7%
BPolitieke participatie43,5%
CWoonomgeving53,5%
DVeiligheid46,4%
EOnderwijs47,0%
FGezondheid55,2%
GKunst en cultuur24,3%
HEconomische participatie51,7%
AMaatschappelijke participatie41,7%
BPolitieke participatie43,5%
CWoonomgeving53,5%
DVeiligheid46,4%
EOnderwijs47,0%
FGezondheid55,2%
GKunst en cultuur24,3%
HEconomische participatie51,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem70,3%
BWater48,6%
CAfval en grondstoffen50,2%
DEnergie27,1%
ENatuur en landschap47,1%
FHinder en calamiteiten62,8%
GLucht44,9%
ABodem70,3%
BWater48,6%
CAfval en grondstoffen50,2%
DEnergie27,1%
ENatuur en landschap47,1%
FHinder en calamiteiten62,8%
GLucht44,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen50,9%
BArbeid44,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid29,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,4%
EKennis34,8%
AConcurrentievermogen50,9%
BArbeid44,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid29,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,4%
EKennis34,8%