Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Woudrichem

Woudrichem

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie54,9%
BPolitieke participatie49,1%
CWoonomgeving55,4%
DVeiligheid75,1%
EOnderwijs61,3%
FGezondheid48,5%
GKunst en cultuur45,6%
HEconomische participatie64,3%
AMaatschappelijke participatie54,9%
BPolitieke participatie49,1%
CWoonomgeving55,4%
DVeiligheid75,1%
EOnderwijs61,3%
FGezondheid48,5%
GKunst en cultuur45,6%
HEconomische participatie64,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem70,6%
BWater51,8%
CAfval en grondstoffen54,5%
DEnergie26,7%
ENatuur en landschap43,4%
FHinder en calamiteiten61,1%
GLucht49,4%
ABodem70,6%
BWater51,8%
CAfval en grondstoffen54,5%
DEnergie26,7%
ENatuur en landschap43,4%
FHinder en calamiteiten61,1%
GLucht49,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid50,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid27,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden47,7%
EKennis41,8%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid50,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid27,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden47,7%
EKennis41,8%