Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Zundert

Zundert

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie46,4%
BPolitieke participatie43,6%
CWoonomgeving49,5%
DVeiligheid56,2%
EOnderwijs58,9%
FGezondheid44,7%
GKunst en cultuur37,9%
HEconomische participatie63,0%
AMaatschappelijke participatie46,4%
BPolitieke participatie43,6%
CWoonomgeving49,5%
DVeiligheid56,2%
EOnderwijs58,9%
FGezondheid44,7%
GKunst en cultuur37,9%
HEconomische participatie63,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem79,2%
BWater56,7%
CAfval en grondstoffen53,2%
DEnergie21,3%
ENatuur en landschap30,5%
FHinder en calamiteiten76,6%
GLucht53,8%
ABodem79,2%
BWater56,7%
CAfval en grondstoffen53,2%
DEnergie21,3%
ENatuur en landschap30,5%
FHinder en calamiteiten76,6%
GLucht53,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen52,9%
BArbeid48,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid29,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,7%
EKennis23,2%
AConcurrentievermogen52,9%
BArbeid48,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid29,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,7%
EKennis23,2%