Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Wormerland

Wormerland

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie44,3%
BPolitieke participatie53,8%
CWoonomgeving52,9%
DVeiligheid61,9%
EOnderwijs53,3%
FGezondheid60,8%
GKunst en cultuur44,7%
HEconomische participatie55,6%
AMaatschappelijke participatie44,3%
BPolitieke participatie53,8%
CWoonomgeving52,9%
DVeiligheid61,9%
EOnderwijs53,3%
FGezondheid60,8%
GKunst en cultuur44,7%
HEconomische participatie55,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem79,7%
BWater42,2%
CAfval en grondstoffen32,6%
DEnergie26,3%
ENatuur en landschap43,9%
FHinder en calamiteiten69,9%
GLucht48,3%
ABodem79,7%
BWater42,2%
CAfval en grondstoffen32,6%
DEnergie26,3%
ENatuur en landschap43,9%
FHinder en calamiteiten69,9%
GLucht48,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen47,6%
BArbeid43,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden30,1%
EKennis47,4%
AConcurrentievermogen47,6%
BArbeid43,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden30,1%
EKennis47,4%