Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Landgraaf

Landgraaf

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie36,8%
BPolitieke participatie43,2%
CWoonomgeving55,8%
DVeiligheid45,1%
EOnderwijs48,3%
FGezondheid41,5%
GKunst en cultuur43,1%
HEconomische participatie29,8%
AMaatschappelijke participatie36,8%
BPolitieke participatie43,2%
CWoonomgeving55,8%
DVeiligheid45,1%
EOnderwijs48,3%
FGezondheid41,5%
GKunst en cultuur43,1%
HEconomische participatie29,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem57,7%
BWater82,8%
CAfval en grondstoffen56,9%
DEnergie41,2%
ENatuur en landschap56,8%
FHinder en calamiteiten53,0%
GLucht68,1%
ABodem57,7%
BWater82,8%
CAfval en grondstoffen56,9%
DEnergie41,2%
ENatuur en landschap56,8%
FHinder en calamiteiten53,0%
GLucht68,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen41,8%
BArbeid29,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden40,1%
EKennis33,6%
AConcurrentievermogen41,8%
BArbeid29,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden40,1%
EKennis33,6%