Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Beek (L.)

Beek (L.)

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie38,7%
BPolitieke participatie48,6%
CWoonomgeving48,4%
DVeiligheid43,3%
EOnderwijs48,4%
FGezondheid51,4%
GKunst en cultuur32,8%
HEconomische participatie46,5%
AMaatschappelijke participatie38,7%
BPolitieke participatie48,6%
CWoonomgeving48,4%
DVeiligheid43,3%
EOnderwijs48,4%
FGezondheid51,4%
GKunst en cultuur32,8%
HEconomische participatie46,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem57,7%
BWater42,1%
CAfval en grondstoffen61,7%
DEnergie35,7%
ENatuur en landschap36,4%
FHinder en calamiteiten48,3%
GLucht43,6%
ABodem57,7%
BWater42,1%
CAfval en grondstoffen61,7%
DEnergie35,7%
ENatuur en landschap36,4%
FHinder en calamiteiten48,3%
GLucht43,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen43,5%
BArbeid48,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid45,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden52,5%
EKennis41,7%
AConcurrentievermogen43,5%
BArbeid48,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid45,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden52,5%
EKennis41,7%