Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Beesel

Beesel

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie52,4%
BPolitieke participatie37,8%
CWoonomgeving64,5%
DVeiligheid68,4%
EOnderwijs53,4%
FGezondheid53,4%
GKunst en cultuur35,8%
HEconomische participatie46,9%
AMaatschappelijke participatie52,4%
BPolitieke participatie37,8%
CWoonomgeving64,5%
DVeiligheid68,4%
EOnderwijs53,4%
FGezondheid53,4%
GKunst en cultuur35,8%
HEconomische participatie46,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem60,3%
BWater55,3%
CAfval en grondstoffen63,0%
DEnergie24,2%
ENatuur en landschap55,8%
FHinder en calamiteiten63,3%
GLucht51,6%
ABodem60,3%
BWater55,3%
CAfval en grondstoffen63,0%
DEnergie24,2%
ENatuur en landschap55,8%
FHinder en calamiteiten63,3%
GLucht51,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen47,8%
BArbeid41,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid37,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden49,2%
EKennis31,4%
AConcurrentievermogen47,8%
BArbeid41,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid37,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden49,2%
EKennis31,4%