Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Bergen (L.)

Bergen (L.)

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie55,6%
BPolitieke participatie39,1%
CWoonomgeving51,2%
DVeiligheid64,7%
EOnderwijs53,7%
FGezondheid42,2%
GKunst en cultuur30,7%
HEconomische participatie54,1%
AMaatschappelijke participatie55,6%
BPolitieke participatie39,1%
CWoonomgeving51,2%
DVeiligheid64,7%
EOnderwijs53,7%
FGezondheid42,2%
GKunst en cultuur30,7%
HEconomische participatie54,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem71,4%
BWater67,2%
CAfval en grondstoffen50,3%
DEnergie19,3%
ENatuur en landschap60,7%
FHinder en calamiteiten75,2%
GLucht40,6%
ABodem71,4%
BWater67,2%
CAfval en grondstoffen50,3%
DEnergie19,3%
ENatuur en landschap60,7%
FHinder en calamiteiten75,2%
GLucht40,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen46,3%
BArbeid39,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid31,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden45,1%
EKennis35,1%
AConcurrentievermogen46,3%
BArbeid39,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid31,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden45,1%
EKennis35,1%