Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Brunssum

Brunssum

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie36,9%
BPolitieke participatie42,9%
CWoonomgeving44,7%
DVeiligheid41,9%
EOnderwijs43,9%
FGezondheid40,7%
GKunst en cultuur25,8%
HEconomische participatie31,2%
AMaatschappelijke participatie36,9%
BPolitieke participatie42,9%
CWoonomgeving44,7%
DVeiligheid41,9%
EOnderwijs43,9%
FGezondheid40,7%
GKunst en cultuur25,8%
HEconomische participatie31,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem56,9%
BWater73,7%
CAfval en grondstoffen52,5%
DEnergie36,8%
ENatuur en landschap70,7%
FHinder en calamiteiten47,1%
GLucht67,2%
ABodem56,9%
BWater73,7%
CAfval en grondstoffen52,5%
DEnergie36,8%
ENatuur en landschap70,7%
FHinder en calamiteiten47,1%
GLucht67,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen36,6%
BArbeid29,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden46,1%
EKennis25,2%
AConcurrentievermogen36,6%
BArbeid29,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden46,1%
EKennis25,2%