Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Gennep

Gennep

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie55,6%
BPolitieke participatie40,2%
CWoonomgeving50,0%
DVeiligheid59,0%
EOnderwijs60,8%
FGezondheid53,6%
GKunst en cultuur32,7%
HEconomische participatie45,5%
AMaatschappelijke participatie55,6%
BPolitieke participatie40,2%
CWoonomgeving50,0%
DVeiligheid59,0%
EOnderwijs60,8%
FGezondheid53,6%
GKunst en cultuur32,7%
HEconomische participatie45,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem57,5%
BWater62,2%
CAfval en grondstoffen58,0%
DEnergie27,9%
ENatuur en landschap57,3%
FHinder en calamiteiten56,2%
GLucht45,3%
ABodem57,5%
BWater62,2%
CAfval en grondstoffen58,0%
DEnergie27,9%
ENatuur en landschap57,3%
FHinder en calamiteiten56,2%
GLucht45,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen47,4%
BArbeid44,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid37,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden69,7%
EKennis29,4%
AConcurrentievermogen47,4%
BArbeid44,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid37,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden69,7%
EKennis29,4%