Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Heerlen

Heerlen

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie32,9%
BPolitieke participatie34,9%
CWoonomgeving44,0%
DVeiligheid28,3%
EOnderwijs46,4%
FGezondheid36,5%
GKunst en cultuur45,4%
HEconomische participatie27,6%
AMaatschappelijke participatie32,9%
BPolitieke participatie34,9%
CWoonomgeving44,0%
DVeiligheid28,3%
EOnderwijs46,4%
FGezondheid36,5%
GKunst en cultuur45,4%
HEconomische participatie27,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem53,9%
BWater53,9%
CAfval en grondstoffen50,1%
DEnergie43,7%
ENatuur en landschap67,2%
FHinder en calamiteiten38,5%
GLucht64,5%
ABodem53,9%
BWater53,9%
CAfval en grondstoffen50,1%
DEnergie43,7%
ENatuur en landschap67,2%
FHinder en calamiteiten38,5%
GLucht64,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen40,4%
BArbeid40,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid45,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden43,0%
EKennis44,2%
AConcurrentievermogen40,4%
BArbeid40,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid45,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden43,0%
EKennis44,2%