Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Meerssen

Meerssen

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie37,9%
BPolitieke participatie48,4%
CWoonomgeving46,2%
DVeiligheid61,9%
EOnderwijs54,3%
FGezondheid51,2%
GKunst en cultuur43,0%
HEconomische participatie54,6%
AMaatschappelijke participatie37,9%
BPolitieke participatie48,4%
CWoonomgeving46,2%
DVeiligheid61,9%
EOnderwijs54,3%
FGezondheid51,2%
GKunst en cultuur43,0%
HEconomische participatie54,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem61,3%
BWater78,3%
CAfval en grondstoffen57,1%
DEnergie29,1%
ENatuur en landschap59,1%
FHinder en calamiteiten46,0%
GLucht58,6%
ABodem61,3%
BWater78,3%
CAfval en grondstoffen57,1%
DEnergie29,1%
ENatuur en landschap59,1%
FHinder en calamiteiten46,0%
GLucht58,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen43,9%
BArbeid36,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid45,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden49,7%
EKennis37,5%
AConcurrentievermogen43,9%
BArbeid36,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid45,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden49,7%
EKennis37,5%