Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Mook en Middelaar

Mook en Middelaar

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie56,5%
BPolitieke participatie44,9%
CWoonomgeving59,3%
DVeiligheid64,9%
EOnderwijs65,7%
FGezondheid63,2%
GKunst en cultuur40,9%
HEconomische participatie60,1%
AMaatschappelijke participatie56,5%
BPolitieke participatie44,9%
CWoonomgeving59,3%
DVeiligheid64,9%
EOnderwijs65,7%
FGezondheid63,2%
GKunst en cultuur40,9%
HEconomische participatie60,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem63,6%
BWater56,5%
CAfval en grondstoffen60,3%
DEnergie33,3%
ENatuur en landschap69,5%
FHinder en calamiteiten57,0%
GLucht65,2%
ABodem63,6%
BWater56,5%
CAfval en grondstoffen60,3%
DEnergie33,3%
ENatuur en landschap69,5%
FHinder en calamiteiten57,0%
GLucht65,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen42,7%
BArbeid42,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid52,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden39,0%
EKennis63,6%
AConcurrentievermogen42,7%
BArbeid42,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid52,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden39,0%
EKennis63,6%