Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Nederweert

Nederweert

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie42,8%
BPolitieke participatie49,0%
CWoonomgeving63,3%
DVeiligheid66,6%
EOnderwijs54,5%
FGezondheid57,4%
GKunst en cultuur38,3%
HEconomische participatie64,8%
AMaatschappelijke participatie42,8%
BPolitieke participatie49,0%
CWoonomgeving63,3%
DVeiligheid66,6%
EOnderwijs54,5%
FGezondheid57,4%
GKunst en cultuur38,3%
HEconomische participatie64,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem60,2%
BWater51,3%
CAfval en grondstoffen51,5%
DEnergie27,5%
ENatuur en landschap43,7%
FHinder en calamiteiten72,3%
GLucht41,9%
ABodem60,2%
BWater51,3%
CAfval en grondstoffen51,5%
DEnergie27,5%
ENatuur en landschap43,7%
FHinder en calamiteiten72,3%
GLucht41,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen44,2%
BArbeid46,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid37,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,1%
EKennis35,6%
AConcurrentievermogen44,2%
BArbeid46,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid37,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,1%
EKennis35,6%