Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Roermond

Roermond

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie40,7%
BPolitieke participatie44,0%
CWoonomgeving48,4%
DVeiligheid34,7%
EOnderwijs44,5%
FGezondheid45,0%
GKunst en cultuur59,5%
HEconomische participatie29,6%
AMaatschappelijke participatie40,7%
BPolitieke participatie44,0%
CWoonomgeving48,4%
DVeiligheid34,7%
EOnderwijs44,5%
FGezondheid45,0%
GKunst en cultuur59,5%
HEconomische participatie29,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem47,2%
BWater43,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie28,7%
ENatuur en landschap73,5%
FHinder en calamiteiten40,2%
GLucht55,9%
ABodem47,2%
BWater43,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie28,7%
ENatuur en landschap73,5%
FHinder en calamiteiten40,2%
GLucht55,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen50,6%
BArbeid44,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden50,7%
EKennis37,2%
AConcurrentievermogen50,6%
BArbeid44,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden50,7%
EKennis37,2%