Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Simpelveld

Simpelveld

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie37,9%
BPolitieke participatie48,0%
CWoonomgeving37,1%
DVeiligheid62,6%
EOnderwijs45,5%
FGezondheid45,4%
GKunst en cultuur27,6%
HEconomische participatie50,8%
AMaatschappelijke participatie37,9%
BPolitieke participatie48,0%
CWoonomgeving37,1%
DVeiligheid62,6%
EOnderwijs45,5%
FGezondheid45,4%
GKunst en cultuur27,6%
HEconomische participatie50,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem66,5%
BWater67,7%
CAfval en grondstoffen54,7%
DEnergie38,4%
ENatuur en landschap41,2%
FHinder en calamiteiten63,1%
GLucht67,1%
ABodem66,5%
BWater67,7%
CAfval en grondstoffen54,7%
DEnergie38,4%
ENatuur en landschap41,2%
FHinder en calamiteiten63,1%
GLucht67,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen40,0%
BArbeid34,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid31,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden30,6%
EKennis22,8%
AConcurrentievermogen40,0%
BArbeid34,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid31,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden30,6%
EKennis22,8%