Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Vaals

Vaals

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Historische

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie37,3%
BPolitieke participatie42,4%
CWoonomgeving57,1%
DVeiligheid57,1%
EOnderwijs34,7%
FGezondheid35,8%
GKunst en cultuur51,2%
HEconomische participatie32,4%
AMaatschappelijke participatie37,3%
BPolitieke participatie42,4%
CWoonomgeving57,1%
DVeiligheid57,1%
EOnderwijs34,7%
FGezondheid35,8%
GKunst en cultuur51,2%
HEconomische participatie32,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem79,8%
BWater79,6%
CAfval en grondstoffen54,2%
DEnergie30,0%
ENatuur en landschap56,3%
FHinder en calamiteiten68,8%
GLucht70,0%
ABodem79,8%
BWater79,6%
CAfval en grondstoffen54,2%
DEnergie30,0%
ENatuur en landschap56,3%
FHinder en calamiteiten68,8%
GLucht70,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen49,6%
BArbeid30,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid45,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden34,7%
EKennis51,0%
AConcurrentievermogen49,6%
BArbeid30,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid45,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden34,7%
EKennis51,0%