Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Venray

Venray

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie53,6%
BPolitieke participatie39,3%
CWoonomgeving51,3%
DVeiligheid45,3%
EOnderwijs49,0%
FGezondheid57,2%
GKunst en cultuur35,6%
HEconomische participatie41,5%
AMaatschappelijke participatie53,6%
BPolitieke participatie39,3%
CWoonomgeving51,3%
DVeiligheid45,3%
EOnderwijs49,0%
FGezondheid57,2%
GKunst en cultuur35,6%
HEconomische participatie41,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem50,4%
BWater61,6%
CAfval en grondstoffen56,5%
DEnergie32,8%
ENatuur en landschap32,8%
FHinder en calamiteiten52,3%
GLucht40,0%
ABodem50,4%
BWater61,6%
CAfval en grondstoffen56,5%
DEnergie32,8%
ENatuur en landschap32,8%
FHinder en calamiteiten52,3%
GLucht40,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen45,8%
BArbeid52,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden45,4%
EKennis36,3%
AConcurrentievermogen45,8%
BArbeid52,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden45,4%
EKennis36,3%