Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Voerendaal

Voerendaal

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie39,5%
BPolitieke participatie49,6%
CWoonomgeving50,8%
DVeiligheid64,4%
EOnderwijs49,8%
FGezondheid49,7%
GKunst en cultuur45,3%
HEconomische participatie59,7%
AMaatschappelijke participatie39,5%
BPolitieke participatie49,6%
CWoonomgeving50,8%
DVeiligheid64,4%
EOnderwijs49,8%
FGezondheid49,7%
GKunst en cultuur45,3%
HEconomische participatie59,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem75,8%
BWater53,4%
CAfval en grondstoffen56,0%
DEnergie33,8%
ENatuur en landschap52,2%
FHinder en calamiteiten59,2%
GLucht63,9%
ABodem75,8%
BWater53,4%
CAfval en grondstoffen56,0%
DEnergie33,8%
ENatuur en landschap52,2%
FHinder en calamiteiten59,2%
GLucht63,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid38,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden51,5%
EKennis40,0%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid38,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden51,5%
EKennis40,0%