Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Valkenburg aan de Geul

Valkenburg aan de Geul

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie38,3%
BPolitieke participatie48,9%
CWoonomgeving40,3%
DVeiligheid52,7%
EOnderwijs62,1%
FGezondheid40,9%
GKunst en cultuur55,9%
HEconomische participatie38,8%
AMaatschappelijke participatie38,3%
BPolitieke participatie48,9%
CWoonomgeving40,3%
DVeiligheid52,7%
EOnderwijs62,1%
FGezondheid40,9%
GKunst en cultuur55,9%
HEconomische participatie38,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem72,7%
BWater65,1%
CAfval en grondstoffen58,7%
DEnergie32,4%
ENatuur en landschap64,1%
FHinder en calamiteiten55,2%
GLucht64,9%
ABodem72,7%
BWater65,1%
CAfval en grondstoffen58,7%
DEnergie32,4%
ENatuur en landschap64,1%
FHinder en calamiteiten55,2%
GLucht64,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen39,5%
BArbeid36,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid56,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden66,0%
EKennis34,0%
AConcurrentievermogen39,5%
BArbeid36,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid56,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden66,0%
EKennis34,0%