Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Lelystad

Lelystad

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie32,0%
BPolitieke participatie44,4%
CWoonomgeving48,5%
DVeiligheid32,0%
EOnderwijs36,5%
FGezondheid42,1%
GKunst en cultuur26,2%
HEconomische participatie25,4%
AMaatschappelijke participatie32,0%
BPolitieke participatie44,4%
CWoonomgeving48,5%
DVeiligheid32,0%
EOnderwijs36,5%
FGezondheid42,1%
GKunst en cultuur26,2%
HEconomische participatie25,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem73,6%
BWater57,7%
CAfval en grondstoffen28,6%
DEnergie51,4%
ENatuur en landschap51,2%
FHinder en calamiteiten67,7%
GLucht47,3%
ABodem73,6%
BWater57,7%
CAfval en grondstoffen28,6%
DEnergie51,4%
ENatuur en landschap51,2%
FHinder en calamiteiten67,7%
GLucht47,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen43,6%
BArbeid39,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden39,8%
EKennis48,5%
AConcurrentievermogen43,6%
BArbeid39,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden39,8%
EKennis48,5%