Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Horst aan de Maas

Horst aan de Maas

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie57,7%
BPolitieke participatie40,9%
CWoonomgeving52,3%
DVeiligheid66,0%
EOnderwijs64,6%
FGezondheid63,8%
GKunst en cultuur37,5%
HEconomische participatie61,3%
AMaatschappelijke participatie57,7%
BPolitieke participatie40,9%
CWoonomgeving52,3%
DVeiligheid66,0%
EOnderwijs64,6%
FGezondheid63,8%
GKunst en cultuur37,5%
HEconomische participatie61,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem59,0%
BWater57,7%
CAfval en grondstoffen55,7%
DEnergie22,2%
ENatuur en landschap41,6%
FHinder en calamiteiten62,0%
GLucht41,4%
ABodem59,0%
BWater57,7%
CAfval en grondstoffen55,7%
DEnergie22,2%
ENatuur en landschap41,6%
FHinder en calamiteiten62,0%
GLucht41,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen54,0%
BArbeid49,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid39,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,4%
EKennis35,2%
AConcurrentievermogen54,0%
BArbeid49,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid39,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,4%
EKennis35,2%