Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Oude IJsselstreek

Oude IJsselstreek

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie58,3%
BPolitieke participatie47,2%
CWoonomgeving46,5%
DVeiligheid67,8%
EOnderwijs49,1%
FGezondheid48,1%
GKunst en cultuur40,9%
HEconomische participatie46,6%
AMaatschappelijke participatie58,3%
BPolitieke participatie47,2%
CWoonomgeving46,5%
DVeiligheid67,8%
EOnderwijs49,1%
FGezondheid48,1%
GKunst en cultuur40,9%
HEconomische participatie46,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem58,3%
BWater66,1%
CAfval en grondstoffen38,3%
DEnergie36,4%
ENatuur en landschap31,0%
FHinder en calamiteiten73,7%
GLucht46,4%
ABodem58,3%
BWater66,1%
CAfval en grondstoffen38,3%
DEnergie36,4%
ENatuur en landschap31,0%
FHinder en calamiteiten73,7%
GLucht46,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen38,4%
BArbeid39,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid39,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden65,1%
EKennis41,9%
AConcurrentievermogen38,4%
BArbeid39,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid39,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden65,1%
EKennis41,9%