Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Teylingen

Teylingen

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie49,8%
BPolitieke participatie56,5%
CWoonomgeving64,0%
DVeiligheid50,8%
EOnderwijs64,9%
FGezondheid65,7%
GKunst en cultuur36,4%
HEconomische participatie62,7%
AMaatschappelijke participatie49,8%
BPolitieke participatie56,5%
CWoonomgeving64,0%
DVeiligheid50,8%
EOnderwijs64,9%
FGezondheid65,7%
GKunst en cultuur36,4%
HEconomische participatie62,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem49,0%
BWater50,2%
CAfval en grondstoffen47,8%
DEnergie40,4%
ENatuur en landschap45,7%
FHinder en calamiteiten41,7%
GLucht64,7%
ABodem49,0%
BWater50,2%
CAfval en grondstoffen47,8%
DEnergie40,4%
ENatuur en landschap45,7%
FHinder en calamiteiten41,7%
GLucht64,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen54,0%
BArbeid52,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid51,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden53,7%
EKennis63,6%
AConcurrentievermogen54,0%
BArbeid52,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid51,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden53,7%
EKennis63,6%