Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Utrechtse Heuvelrug

Utrechtse Heuvelrug

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie55,3%
BPolitieke participatie59,9%
CWoonomgeving54,8%
DVeiligheid52,3%
EOnderwijs56,4%
FGezondheid59,9%
GKunst en cultuur64,4%
HEconomische participatie55,4%
AMaatschappelijke participatie55,3%
BPolitieke participatie59,9%
CWoonomgeving54,8%
DVeiligheid52,3%
EOnderwijs56,4%
FGezondheid59,9%
GKunst en cultuur64,4%
HEconomische participatie55,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem49,2%
BWater66,3%
CAfval en grondstoffen55,4%
DEnergie36,4%
ENatuur en landschap59,5%
FHinder en calamiteiten67,1%
GLucht57,4%
ABodem49,2%
BWater66,3%
CAfval en grondstoffen55,4%
DEnergie36,4%
ENatuur en landschap59,5%
FHinder en calamiteiten67,1%
GLucht57,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen43,6%
BArbeid46,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid51,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden43,9%
EKennis46,9%
AConcurrentievermogen43,6%
BArbeid46,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid51,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden43,9%
EKennis46,9%