Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Koggenland

Koggenland

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

NewTown

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie51,9%
BPolitieke participatie50,8%
CWoonomgeving57,3%
DVeiligheid56,3%
EOnderwijs49,1%
FGezondheid65,5%
GKunst en cultuur33,6%
HEconomische participatie68,4%
AMaatschappelijke participatie51,9%
BPolitieke participatie50,8%
CWoonomgeving57,3%
DVeiligheid56,3%
EOnderwijs49,1%
FGezondheid65,5%
GKunst en cultuur33,6%
HEconomische participatie68,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem78,9%
BWater44,8%
CAfval en grondstoffen48,8%
DEnergie36,1%
ENatuur en landschap28,2%
FHinder en calamiteiten59,7%
GLucht51,4%
ABodem78,9%
BWater44,8%
CAfval en grondstoffen48,8%
DEnergie36,1%
ENatuur en landschap28,2%
FHinder en calamiteiten59,7%
GLucht51,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen45,1%
BArbeid52,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid37,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden68,8%
EKennis35,0%
AConcurrentievermogen45,1%
BArbeid52,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid37,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden68,8%
EKennis35,0%