Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Leudal

Leudal

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie45,4%
BPolitieke participatie45,9%
CWoonomgeving42,4%
DVeiligheid57,6%
EOnderwijs57,5%
FGezondheid55,1%
GKunst en cultuur35,3%
HEconomische participatie61,8%
AMaatschappelijke participatie45,4%
BPolitieke participatie45,9%
CWoonomgeving42,4%
DVeiligheid57,6%
EOnderwijs57,5%
FGezondheid55,1%
GKunst en cultuur35,3%
HEconomische participatie61,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem63,9%
BWater61,3%
CAfval en grondstoffen54,2%
DEnergie28,1%
ENatuur en landschap38,8%
FHinder en calamiteiten61,7%
GLucht39,2%
ABodem63,9%
BWater61,3%
CAfval en grondstoffen54,2%
DEnergie28,1%
ENatuur en landschap38,8%
FHinder en calamiteiten61,7%
GLucht39,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen49,9%
BArbeid44,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden53,4%
EKennis42,8%
AConcurrentievermogen49,9%
BArbeid44,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden53,4%
EKennis42,8%