Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Eemsmond

Eemsmond

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Historische

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie49,5%
BPolitieke participatie58,6%
CWoonomgeving29,4%
DVeiligheid53,3%
EOnderwijs40,2%
FGezondheid38,1%
GKunst en cultuur44,2%
HEconomische participatie33,9%
AMaatschappelijke participatie49,5%
BPolitieke participatie58,6%
CWoonomgeving29,4%
DVeiligheid53,3%
EOnderwijs40,2%
FGezondheid38,1%
GKunst en cultuur44,2%
HEconomische participatie33,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem83,4%
BWater48,0%
CAfval en grondstoffen35,0%
DEnergie35,8%
ENatuur en landschap18,4%
FHinder en calamiteiten67,2%
GLucht33,0%
ABodem83,4%
BWater48,0%
CAfval en grondstoffen35,0%
DEnergie35,8%
ENatuur en landschap18,4%
FHinder en calamiteiten67,2%
GLucht33,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen60,9%
BArbeid36,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,3%
EKennis26,5%
AConcurrentievermogen60,9%
BArbeid36,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,3%
EKennis26,5%