Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Gemert-Bakel

Gemert-Bakel

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie53,1%
BPolitieke participatie45,1%
CWoonomgeving56,5%
DVeiligheid60,9%
EOnderwijs49,6%
FGezondheid59,4%
GKunst en cultuur35,3%
HEconomische participatie53,7%
AMaatschappelijke participatie53,1%
BPolitieke participatie45,1%
CWoonomgeving56,5%
DVeiligheid60,9%
EOnderwijs49,6%
FGezondheid59,4%
GKunst en cultuur35,3%
HEconomische participatie53,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem54,4%
BWater62,5%
CAfval en grondstoffen59,6%
DEnergie26,4%
ENatuur en landschap41,3%
FHinder en calamiteiten73,6%
GLucht49,5%
ABodem54,4%
BWater62,5%
CAfval en grondstoffen59,6%
DEnergie26,4%
ENatuur en landschap41,3%
FHinder en calamiteiten73,6%
GLucht49,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen52,6%
BArbeid48,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid34,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden67,9%
EKennis31,9%
AConcurrentievermogen52,6%
BArbeid48,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid34,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden67,9%
EKennis31,9%