Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Halderberge

Halderberge

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie44,0%
BPolitieke participatie42,7%
CWoonomgeving46,8%
DVeiligheid62,5%
EOnderwijs54,6%
FGezondheid48,7%
GKunst en cultuur44,1%
HEconomische participatie51,2%
AMaatschappelijke participatie44,0%
BPolitieke participatie42,7%
CWoonomgeving46,8%
DVeiligheid62,5%
EOnderwijs54,6%
FGezondheid48,7%
GKunst en cultuur44,1%
HEconomische participatie51,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem57,8%
BWater60,3%
CAfval en grondstoffen46,0%
DEnergie38,0%
ENatuur en landschap35,0%
FHinder en calamiteiten56,3%
GLucht58,2%
ABodem57,8%
BWater60,3%
CAfval en grondstoffen46,0%
DEnergie38,0%
ENatuur en landschap35,0%
FHinder en calamiteiten56,3%
GLucht58,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen50,3%
BArbeid43,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden45,6%
EKennis32,2%
AConcurrentievermogen50,3%
BArbeid43,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden45,6%
EKennis32,2%