Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Heeze-Leende

Heeze-Leende

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie54,3%
BPolitieke participatie47,2%
CWoonomgeving58,2%
DVeiligheid63,8%
EOnderwijs52,5%
FGezondheid58,7%
GKunst en cultuur35,9%
HEconomische participatie70,9%
AMaatschappelijke participatie54,3%
BPolitieke participatie47,2%
CWoonomgeving58,2%
DVeiligheid63,8%
EOnderwijs52,5%
FGezondheid58,7%
GKunst en cultuur35,9%
HEconomische participatie70,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem68,8%
BWater68,3%
CAfval en grondstoffen65,1%
DEnergie31,9%
ENatuur en landschap60,3%
FHinder en calamiteiten76,9%
GLucht41,5%
ABodem68,8%
BWater68,3%
CAfval en grondstoffen65,1%
DEnergie31,9%
ENatuur en landschap60,3%
FHinder en calamiteiten76,9%
GLucht41,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen50,7%
BArbeid46,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid34,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden72,0%
EKennis43,8%
AConcurrentievermogen50,7%
BArbeid46,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid34,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden72,0%
EKennis43,8%