Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Laarbeek

Laarbeek

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie52,7%
BPolitieke participatie45,4%
CWoonomgeving64,0%
DVeiligheid70,1%
EOnderwijs56,0%
FGezondheid57,5%
GKunst en cultuur33,1%
HEconomische participatie60,9%
AMaatschappelijke participatie52,7%
BPolitieke participatie45,4%
CWoonomgeving64,0%
DVeiligheid70,1%
EOnderwijs56,0%
FGezondheid57,5%
GKunst en cultuur33,1%
HEconomische participatie60,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem52,3%
BWater58,7%
CAfval en grondstoffen55,1%
DEnergie23,5%
ENatuur en landschap36,0%
FHinder en calamiteiten68,3%
GLucht51,9%
ABodem52,3%
BWater58,7%
CAfval en grondstoffen55,1%
DEnergie23,5%
ENatuur en landschap36,0%
FHinder en calamiteiten68,3%
GLucht51,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen58,6%
BArbeid46,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid32,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden42,2%
EKennis37,8%
AConcurrentievermogen58,6%
BArbeid46,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid32,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden42,2%
EKennis37,8%