Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

De Marne

De Marne

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Historische

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie52,1%
BPolitieke participatie55,3%
CWoonomgeving48,2%
DVeiligheid57,1%
EOnderwijs49,9%
FGezondheid38,3%
GKunst en cultuur44,5%
HEconomische participatie38,9%
AMaatschappelijke participatie52,1%
BPolitieke participatie55,3%
CWoonomgeving48,2%
DVeiligheid57,1%
EOnderwijs49,9%
FGezondheid38,3%
GKunst en cultuur44,5%
HEconomische participatie38,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem86,6%
BWater55,6%
CAfval en grondstoffen37,4%
DEnergie24,7%
ENatuur en landschap40,7%
FHinder en calamiteiten82,9%
GLucht47,6%
ABodem86,6%
BWater55,6%
CAfval en grondstoffen37,4%
DEnergie24,7%
ENatuur en landschap40,7%
FHinder en calamiteiten82,9%
GLucht47,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen56,4%
BArbeid35,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid32,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden43,6%
EKennis26,4%
AConcurrentievermogen56,4%
BArbeid35,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid32,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden43,6%
EKennis26,4%