Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Reusel-De Mierden

Reusel-De Mierden

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie53,9%
BPolitieke participatie43,5%
CWoonomgeving56,2%
DVeiligheid63,2%
EOnderwijs56,1%
FGezondheid50,0%
GKunst en cultuur16,4%
HEconomische participatie69,9%
AMaatschappelijke participatie53,9%
BPolitieke participatie43,5%
CWoonomgeving56,2%
DVeiligheid63,2%
EOnderwijs56,1%
FGezondheid50,0%
GKunst en cultuur16,4%
HEconomische participatie69,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem63,8%
BWater70,0%
CAfval en grondstoffen69,1%
DEnergie29,1%
ENatuur en landschap38,6%
FHinder en calamiteiten71,0%
GLucht46,2%
ABodem63,8%
BWater70,0%
CAfval en grondstoffen69,1%
DEnergie29,1%
ENatuur en landschap38,6%
FHinder en calamiteiten71,0%
GLucht46,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen54,2%
BArbeid51,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid29,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,5%
EKennis31,1%
AConcurrentievermogen54,2%
BArbeid51,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid29,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,5%
EKennis31,1%