Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Roerdalen

Roerdalen

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie43,8%
BPolitieke participatie45,6%
CWoonomgeving43,3%
DVeiligheid64,2%
EOnderwijs49,3%
FGezondheid49,9%
GKunst en cultuur38,4%
HEconomische participatie54,5%
AMaatschappelijke participatie43,8%
BPolitieke participatie45,6%
CWoonomgeving43,3%
DVeiligheid64,2%
EOnderwijs49,3%
FGezondheid49,9%
GKunst en cultuur38,4%
HEconomische participatie54,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem75,7%
BWater76,9%
CAfval en grondstoffen48,2%
DEnergie23,5%
ENatuur en landschap58,6%
FHinder en calamiteiten69,6%
GLucht52,5%
ABodem75,7%
BWater76,9%
CAfval en grondstoffen48,2%
DEnergie23,5%
ENatuur en landschap58,6%
FHinder en calamiteiten69,6%
GLucht52,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen42,5%
BArbeid33,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid33,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden38,7%
EKennis40,1%
AConcurrentievermogen42,5%
BArbeid33,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid33,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden38,7%
EKennis40,1%