Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Roosendaal

Roosendaal

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie40,8%
BPolitieke participatie43,7%
CWoonomgeving48,4%
DVeiligheid32,6%
EOnderwijs48,4%
FGezondheid45,5%
GKunst en cultuur41,6%
HEconomische participatie31,2%
AMaatschappelijke participatie40,8%
BPolitieke participatie43,7%
CWoonomgeving48,4%
DVeiligheid32,6%
EOnderwijs48,4%
FGezondheid45,5%
GKunst en cultuur41,6%
HEconomische participatie31,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem41,8%
BWater70,6%
CAfval en grondstoffen49,1%
DEnergie40,5%
ENatuur en landschap46,9%
FHinder en calamiteiten53,3%
GLucht52,6%
ABodem41,8%
BWater70,6%
CAfval en grondstoffen49,1%
DEnergie40,5%
ENatuur en landschap46,9%
FHinder en calamiteiten53,3%
GLucht52,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen46,9%
BArbeid44,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden31,1%
EKennis33,6%
AConcurrentievermogen46,9%
BArbeid44,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden31,1%
EKennis33,6%