Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Schouwen-Duiveland

Schouwen-Duiveland

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Historische

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie47,8%
BPolitieke participatie53,9%
CWoonomgeving51,2%
DVeiligheid48,7%
EOnderwijs42,4%
FGezondheid47,0%
GKunst en cultuur61,8%
HEconomische participatie54,0%
AMaatschappelijke participatie47,8%
BPolitieke participatie53,9%
CWoonomgeving51,2%
DVeiligheid48,7%
EOnderwijs42,4%
FGezondheid47,0%
GKunst en cultuur61,8%
HEconomische participatie54,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem83,4%
BWater62,0%
CAfval en grondstoffen37,0%
DEnergie31,3%
ENatuur en landschap56,4%
FHinder en calamiteiten77,4%
GLucht40,8%
ABodem83,4%
BWater62,0%
CAfval en grondstoffen37,0%
DEnergie31,3%
ENatuur en landschap56,4%
FHinder en calamiteiten77,4%
GLucht40,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen49,6%
BArbeid48,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,3%
EKennis26,8%
AConcurrentievermogen49,6%
BArbeid48,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,3%
EKennis26,8%