Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Aa en Hunze

Aa en Hunze

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie45,8%
BPolitieke participatie54,3%
CWoonomgeving43,2%
DVeiligheid64,7%
EOnderwijs55,3%
FGezondheid51,4%
GKunst en cultuur33,7%
HEconomische participatie54,8%
AMaatschappelijke participatie45,8%
BPolitieke participatie54,3%
CWoonomgeving43,2%
DVeiligheid64,7%
EOnderwijs55,3%
FGezondheid51,4%
GKunst en cultuur33,7%
HEconomische participatie54,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem72,2%
BWater67,9%
CAfval en grondstoffen50,7%
DEnergie29,7%
ENatuur en landschap49,7%
FHinder en calamiteiten79,2%
GLucht44,1%
ABodem72,2%
BWater67,9%
CAfval en grondstoffen50,7%
DEnergie29,7%
ENatuur en landschap49,7%
FHinder en calamiteiten79,2%
GLucht44,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen49,7%
BArbeid41,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid22,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden70,0%
EKennis33,6%
AConcurrentievermogen49,7%
BArbeid41,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid22,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden70,0%
EKennis33,6%