Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Cuijk

Cuijk

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie54,4%
BPolitieke participatie51,7%
CWoonomgeving59,6%
DVeiligheid54,1%
EOnderwijs46,7%
FGezondheid47,6%
GKunst en cultuur38,1%
HEconomische participatie39,9%
AMaatschappelijke participatie54,4%
BPolitieke participatie51,7%
CWoonomgeving59,6%
DVeiligheid54,1%
EOnderwijs46,7%
FGezondheid47,6%
GKunst en cultuur38,1%
HEconomische participatie39,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem47,4%
BWater48,1%
CAfval en grondstoffen54,5%
DEnergie27,2%
ENatuur en landschap52,2%
FHinder en calamiteiten59,2%
GLucht40,3%
ABodem47,4%
BWater48,1%
CAfval en grondstoffen54,5%
DEnergie27,2%
ENatuur en landschap52,2%
FHinder en calamiteiten59,2%
GLucht40,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen54,0%
BArbeid40,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden44,7%
EKennis44,0%
AConcurrentievermogen54,0%
BArbeid40,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden44,7%
EKennis44,0%