Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

De Wolden

De Wolden

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie50,9%
BPolitieke participatie51,5%
CWoonomgeving50,6%
DVeiligheid72,5%
EOnderwijs47,1%
FGezondheid56,9%
GKunst en cultuur38,2%
HEconomische participatie64,8%
AMaatschappelijke participatie50,9%
BPolitieke participatie51,5%
CWoonomgeving50,6%
DVeiligheid72,5%
EOnderwijs47,1%
FGezondheid56,9%
GKunst en cultuur38,2%
HEconomische participatie64,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem78,2%
BWater72,5%
CAfval en grondstoffen46,9%
DEnergie24,6%
ENatuur en landschap31,7%
FHinder en calamiteiten84,3%
GLucht49,6%
ABodem78,2%
BWater72,5%
CAfval en grondstoffen46,9%
DEnergie24,6%
ENatuur en landschap31,7%
FHinder en calamiteiten84,3%
GLucht49,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen42,2%
BArbeid47,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid23,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden49,4%
EKennis40,3%
AConcurrentievermogen42,2%
BArbeid47,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid23,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden49,4%
EKennis40,3%