Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Wijdemeren

Wijdemeren

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie49,1%
BPolitieke participatie57,4%
CWoonomgeving51,1%
DVeiligheid63,5%
EOnderwijs52,3%
FGezondheid57,8%
GKunst en cultuur59,0%
HEconomische participatie61,1%
AMaatschappelijke participatie49,1%
BPolitieke participatie57,4%
CWoonomgeving51,1%
DVeiligheid63,5%
EOnderwijs52,3%
FGezondheid57,8%
GKunst en cultuur59,0%
HEconomische participatie61,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem70,8%
BWater57,7%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie34,4%
ENatuur en landschap64,0%
FHinder en calamiteiten70,7%
GLucht66,1%
ABodem70,8%
BWater57,7%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie34,4%
ENatuur en landschap64,0%
FHinder en calamiteiten70,7%
GLucht66,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen36,6%
BArbeid44,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid37,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,2%
EKennis46,4%
AConcurrentievermogen36,6%
BArbeid44,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid37,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,2%
EKennis46,4%