Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Twenterand

Twenterand

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie59,8%
BPolitieke participatie47,9%
CWoonomgeving54,8%
DVeiligheid65,6%
EOnderwijs57,7%
FGezondheid50,1%
GKunst en cultuur23,7%
HEconomische participatie49,8%
AMaatschappelijke participatie59,8%
BPolitieke participatie47,9%
CWoonomgeving54,8%
DVeiligheid65,6%
EOnderwijs57,7%
FGezondheid50,1%
GKunst en cultuur23,7%
HEconomische participatie49,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem51,4%
BWater69,3%
CAfval en grondstoffen61,7%
DEnergie29,1%
ENatuur en landschap38,3%
FHinder en calamiteiten64,3%
GLucht64,0%
ABodem51,4%
BWater69,3%
CAfval en grondstoffen61,7%
DEnergie29,1%
ENatuur en landschap38,3%
FHinder en calamiteiten64,3%
GLucht64,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen40,3%
BArbeid47,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,7%
EKennis24,8%
AConcurrentievermogen40,3%
BArbeid47,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,7%
EKennis24,8%