Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Westerveld

Westerveld

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie52,7%
BPolitieke participatie50,9%
CWoonomgeving51,8%
DVeiligheid68,0%
EOnderwijs38,1%
FGezondheid50,0%
GKunst en cultuur53,4%
HEconomische participatie57,1%
AMaatschappelijke participatie52,7%
BPolitieke participatie50,9%
CWoonomgeving51,8%
DVeiligheid68,0%
EOnderwijs38,1%
FGezondheid50,0%
GKunst en cultuur53,4%
HEconomische participatie57,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem77,5%
BWater77,3%
CAfval en grondstoffen51,4%
DEnergie32,0%
ENatuur en landschap50,5%
FHinder en calamiteiten78,4%
GLucht45,2%
ABodem77,5%
BWater77,3%
CAfval en grondstoffen51,4%
DEnergie32,0%
ENatuur en landschap50,5%
FHinder en calamiteiten78,4%
GLucht45,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen36,7%
BArbeid43,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid30,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden68,0%
EKennis31,7%
AConcurrentievermogen36,7%
BArbeid43,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid30,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden68,0%
EKennis31,7%