Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Sint Anthonis

Sint Anthonis

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie62,3%
BPolitieke participatie54,9%
CWoonomgeving51,6%
DVeiligheid76,6%
EOnderwijs61,7%
FGezondheid64,3%
GKunst en cultuur28,6%
HEconomische participatie70,0%
AMaatschappelijke participatie62,3%
BPolitieke participatie54,9%
CWoonomgeving51,6%
DVeiligheid76,6%
EOnderwijs61,7%
FGezondheid64,3%
GKunst en cultuur28,6%
HEconomische participatie70,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem67,3%
BWater66,8%
CAfval en grondstoffen59,0%
DEnergie22,5%
ENatuur en landschap32,2%
FHinder en calamiteiten74,2%
GLucht40,1%
ABodem67,3%
BWater66,8%
CAfval en grondstoffen59,0%
DEnergie22,5%
ENatuur en landschap32,2%
FHinder en calamiteiten74,2%
GLucht40,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen43,1%
BArbeid48,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid28,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,9%
EKennis36,4%
AConcurrentievermogen43,1%
BArbeid48,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid28,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,9%
EKennis36,4%